logo

Atmosféra - počasí

I. - úvodní informace
Název:
Atmosféra - počasí
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí popsat jevy v atmosféře - počasí. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Interaktivní test Hot potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Společné zopakování.
  • Opakování pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Samostatné opakování anglických slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mrak, mrakya cloud, clouds ikona zvuk
atmosféra - plynný obal Zeměatmosphere - a gas layer around the earth ikona zvuk
hřeben vysokého tlaku vzduchuridge of high air pressure ikona zvuk
brázda nízkého tlaku vzduchua furrow of barometric depression ikona zvuk
meteorologická stanicemeteorological station ikona zvuk
teploměr vzduchuair thermometer ikona zvuk
atmosférathe atmosphere ikona zvuk poznamka
barometrbarometer ikona zvuk
atmosférický tlakatmospheric pressure ikona zvuk
meteorologické družiceenvironmental satellites ikona zvuk