logo

Jak se rodí hory

I. - úvodní informace
Název:
Jak se rodí hory
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí popsat, jak vznikají pohoří na Zemi. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní list
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
geologický vývojgeological development ikona zvuk
poklessubsidence ikona zvuk
vrásněnífolding ikona zvuk
zlom (hl. zemské kůry ap.)fault ikona zvuk
mrazové zvětrávánífrost weathering ikona zvuk
zvětrávání a erozeweathering and erosion ikona zvuk
Vrásnění probíhá do současnosti.Folding goes on even today. ikona zvuk
vrása, vrásya fold, folds ikona zvuk