logo

Jak se rodí hory - geologie

I. - úvodní informace
Název:
Jak se rodí hory - geologie
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí vysvětlit pojem geologie a vysvětlí čím se zabývá. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné zopakování slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hora, horya mountain, mountains ikona zvuk
kerná pohoříraft ranges ikona zvuk
geologiegeology ikona zvuk
Dobrý den, žáci!Good morning, pupils! ikona zvuk poznamka
geologie - věda o Zemigeology - a sicence about Earth ikona zvuk
pohoří sopečného původua mountain range of volcanic origin. ikona zvuk
vrásová a kerná pohořífolded and fault-block mountains ikona zvuk
Posaďte se, prosím.Sit down, please. ikona zvuk
O přestávce zhasněte světlo.Switch the lights off during the break. ikona zvuk
stolová hora, stolové horya mesa, mesas ikona zvuk
Zatáhněte žaluzie.Draw the sunblinds. ikona zvuk
vysoké horyhigh mountains ikona zvuk
vyzdvižení nových pohořísubcutaneous ligament ikona zvuk