logo

Lesy mírného pásu

I. - úvodní informace
Název:
Lesy mírného pásu
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní charakteristika oblasti (typická flóra, fauna) a její výskyt ve světě [žáci na konci hodiny před třídou charakterizují oblast, některé informace dohledají v atlase]
  • poznat fungování tohoto rozsáhlého ekosystému [žáci po shlédnutí videa shrnou jeho obsah]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček zvířat a rostlin vyskytujících se v tomto ekosystému [žáci použijí anglické výrazy při opakování učiva]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • video a následné dotazy vyučujícího (cyklus BBC Zázračná planeta)
  • práce žáků s atlasem a učebnicí
  • výklad
Učební pomůcky:
atlas, učebnice, sešit, dvd, dataprojektor, počítač

Popis hodiny
Úvod
- vymezení a základní charakteristika ekosystému lesů mírného pásu
Hlavní část
- práce s atlasem, žáci najdou výskyt ekosystému v rámci celého světa
- video (cca 20 minut)
- dotazy k videu, příklady rostlin a živočichů (i v anglické verzi)
Závěr
- žáci shrnou probrané učivo a za pomoci dotazů učitele zopakují i anglickou slovní zásobu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
liškafox ikona zvuk
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
tajgataiga ikona zvuk
jehličnatý lesconiferous forest ikona zvuk
duboak tree ikona zvuk
jelenstag, hart ikona zvuk
buk lesníbeech ikona zvuk
bříza bělokoráEuropean birch ikona zvuk
divoké prasepig ikona zvuk
kočka divokáwild cat ikona zvuk