logo

ČR - hist.části, pohoří, nížiny, řeky - orientace v mapě

I. - úvodní informace
Název:
ČR - hist.části, pohoří, nížiny, řeky - orientace v mapě
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Karel Durda
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát histor.části ČR. []
  • Znát a ukázat na mapě největší pohoří a řeky ČR. []
  • Ukázat na mapě nížiny v ČR []
Jazykové cíle a ověření:
  • Umět přiřadit vybrané angl.výrazy k českým . []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s mapou.
  • Skupinová práce.
Učební pomůcky:
Mapa ČR.
Kartičky.
Pracovní list se slepou mapkou ČR.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Výuka probíhá v češtině.
Hlavní část
Výuka vychází ze znalostí žáků. Historické části ČR si žáci připomenou na PC programu. Poté přiřazují k 3 českým názvům anglické a doplňují do vět. Kartičky s anglickými názvy se používají aktuálně. Další část hodiny probíhá již v českém jazyce.
Závěr
Ve skupině a poté i samostatně přiřazují žáci anglické názvy k českým.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Labethe Elbe ikona zvuk
Česká republika má tři části: Čechy, Moravu a Slezsko.The Czech Republic has three parts: Bohemia, Moravia and Silesia. ikona zvuk
Varšava je hlavní město Polska.Warsaw is the capital of Poland. ikona zvuk
Bratislava je hlavní město Slovenska.Bratislava is the capital of Slovakia. ikona zvuk
Čechy jsou na západě ČR.Bohemia is in the west of the Czech Republic. ikona zvuk
Morava je na východě ČR.Moravia is in the east of the Czech Republic. ikona zvuk
Jeseníky a Beskydy jsou na Moravě.... are in Moravia. ikona zvuk poznamka
Krkonoše, Šumava, Krušné hory, Jizerské hory a Orlické hory jsou v Čechách.... are in Bohemia. ikona zvuk poznamka
MoravanéMoravian people ikona zvuk
ČechyBohemia ikona zvuk
Moravská oblastMoravian region ikona zvuk