logo

Pedosféra

I. - úvodní informace
Název:
Pedosféra
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s půdami, jejich vznikem, typy půd, druhy půd podle struktury, významem půd [žáci vysvětlí jak vzniká půda, dokáží popsat obrázek půdního profilu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Uvedení základních slovíček z tématu [zopakování slovíček na konci hodiny, použití při popisu půdních profilů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad práce žáků s učebnicí, kladení otázek
  • práce žáků s učebnicí, zakreslování promítaných modelů do sešitu
Učební pomůcky:
učebnice, časopis
dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
- úvod do učiva, zamyšlení nad významem půd
Hlavní část
- seznámení s procesem vzniku půd, půdotvornými činiteli
- rozdělení půd podle typů, vysvětlení termínu půdní horizont, promítnutí grafických modelů půdních profilů
- rozdělní druhů půd (podle zrnitosti), doplnění grafickým znázorněním
- uvedení klíčových termínů v angličtině
Závěr
- zopakování informací i slovíček na konci hodiny
- vybraný žák popíše půdní profil za použití českých i anglických termínů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
píseksand ikona zvuk
hlínaclay ikona zvuk poznamka
pedosférapedosphere ikona zvuk
mikroorganismymicroorganisms ikona zvuk
půdasoil, earth ikona zvuk
kořen, kořenya root / roots ikona zvuk poznamka
jílclay ikona zvuk
matečná horninamother rock ikona zvuk
neživá složka půdyinorganic soil component ikona zvuk
živá složka půdyorganic soil component ikona zvuk
půdní horizontsoil horizon ikona zvuk
humushumus ikona zvuk
hnědozembrown earth ikona zvuk
černozemblack earth ikona zvuk