logo

Sousední státy ČR

I. - úvodní informace
Název:
Sousední státy ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Karel Durda
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ukázat na mapě sousední státy. []
  • Znát jejich hlavní města. []
  • Přiřadit k sousedním státům svět.stranu. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmenovat sousední státy. []
  • Přiřadit angl.názvy hlavních měst k českým a do mapy. []
  • Rozpoznat obsah vět ve cvičném textu. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, řízený rozhovor,
  • Práce s pracovním listem, s mapou,
  • Práce s textem.
Učební pomůcky:
Mapa, pracovní list, cvičný text.
Prezentace.
Kartičky s anglickými názvy.
Značky států na autech.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky.
Seznámení s cíli hodiny.
Motivační rozhovor.
Hlavní část
Výklad u mapy.
Práce s mapou.
Samostatná práce ve skupinách. Anglické výrazy na kartičkách.
Vyhodnocení.
Samostatná práce do PL.Anglické výrazy a cvičný text.
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Ukončení hodiny, pozdrav anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
východEast. ikona zvuk
západWest ikona zvuk
Česká republika je náš stát.The Czech Republic is our country. ikona zvuk
Česká republika má 4 sousední státy. Jaké?The Czech Republic borders on four countries. Which are they? ikona zvuk
PolskoPoland ikona zvuk
NěmeckoGermany ikona zvuk
SlovenskoSlovakia ikona zvuk
RakouskoAustria ikona zvuk
Polsko je na severu.Poland is in the north. ikona zvuk
Německo je na západě.Germany is in the west. ikona zvuk
Rakousko je na jihu.Austria is in the south. ikona zvuk
Slovensko je na východě.Slovakia is in the east. ikona zvuk
Žijeme v České republice.We live in the Czech Republic. ikona zvuk
Berlín je hlavní město Německa.Berlin is the capital of Germany. ikona zvuk
Varšava je hlavní město Polska.Warsaw is the capital of Poland. ikona zvuk
Vídeň je hlavní město Rakouska.Vienna is the capital of Austria. ikona zvuk
Bratislava je hlavní město Slovenska.Bratislava is the capital of Slovakia. ikona zvuk
Německo je větší než Rakousko.Germany is larger than Austria. ikona zvuk
Slovensko je menší než Polsko.Slovakia is smaller than Poland. ikona zvuk