logo

Amerika - přírodní poměry

I. - úvodní informace
Název:
Amerika - přírodní poměry
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák určuje polohu kontinentu [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
  • Popisuje přírodní poměry kontinentu [Práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Interaktivní test Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- nástěnná mapa
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Opakování probraných slovíček pomocí interakeivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Severní AmerikaNorth America ikona zvuk
Latinská AmerikaLatin America ikona zvuk
přírodní poměrynatural context / conditions ikona zvuk
porovnatcompare ikona zvuk
Amerika má 3 části.America has three parts. ikona zvuk
legendalegend ikona zvuk
Jižní AmerikaSouth America ikona zvuk
Doplň tabulku.Complete the table. ikona zvuk
Přiřaď k sobě pojmy.Match the words ikona zvuk
podnebné pásyclimate zones ikona zvuk