logo

Atlantský oceán - obecně

I. - úvodní informace
Název:
Atlantský oceán - obecně
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák porovnává rozlohu Atlantického oceánu a dalšími světovými oceány a kontinenty. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
  • Žák určí polohu oceánu na mapě. [Práce se školním atlasem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Test Hot Potatoes - přiřazování anglických slovíček k českým.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- seznámení s obecnými informacemi o oceánu
- práce s mapou
- co ví o oceánu žáci?
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplňujeme anglickými.
Závěr
Krátký test na posledních pět minut hodiny.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pánevbasin ikona zvuk
mořský proudsea current ikona zvuk
kontinentální svahcontinental slope ikona zvuk
středooceánský hřbetmid-ocean ridge ikona zvuk
oceánská kůraoceanic crust ikona zvuk
oceánské dnobottom of the ocean ikona zvuk
oceánské pánveocean basins ikona zvuk
středooceánské hřbety a příkopymid-ocean ridges and trenches ikona zvuk
Atlantský oceán je mezi Evropou a Amerikou.The Atlantic ocean is between Europe and America. ikona zvuk
pevnina, kontinentcontinent ikona zvuk