logo

Jižní Afrika - obecné poměry

I. - úvodní informace
Název:
Jižní Afrika - obecné poměry
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje poměry v této části Afriky. [Samostatná práce - vyplnění křížovky v pracovním listu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům v interaktivním testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovní list
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.

Hlavní část
Žáci jsou seznámeni s obecnými poměry v Jižní Africe.
- vyučující vysvětlí pojem kolonie
- v souvislosti s územím Jižní Afriky je popsána búrská válka
- žáci se seznámí s geografií oblasti

Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Zopakování probraných slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
využití přírodního bohatstvíexploitation of natural resources ikona zvuk
obecně zeměpisná mapageneral geographic map ikona zvuk
koloniecolony ikona zvuk
búrská válkaBoer War ikona zvuk
průmyslová výrobaindustrial production ikona zvuk
přistěhovalec, přistěhovalcian immigrant, immigrants ikona zvuk
kolonistécolonists ikona zvuk
černošiblack people / African Amercians ikona zvuk poznamka
AfrikaAfrica ikona zvuk
cizí krajina, cizí krajiny (země)a foreign country, foreign countries ikona zvuk