logo

Zemědělství - kde pracují zemědělci

I. - úvodní informace
Název:
Zemědělství - kde pracují zemědělci
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se s plochami na kterých pracují zemědělci [žáci umí vyjmenovat zemědělské plochy a pěstované plodiny]
  • seznámení se se zemědělskými plodinami []
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu [společné zopakování hlavních pojmů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s dataprojektorem a atlasem
Učební pomůcky:
učebnice, dataprojektor, notebook, Atlas dnešního světa, připravený LP Zemědělství - kde pracují zemědělci

Popis hodiny
Úvod
Úvod do hodiny.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Zopakování znalostí z nižších ročníků.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Diskuze nad tématem.
Práce s atlasem.
Závěr
Zopakování probrané látky, zopakování slovíček formou připraveného LP Zemědělství - kde pracují zemědělci.
Žáci spojují obrázky a anglické pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
brambora, bramborya potato, potatoes ikona zvuk
orná půdaarable soil ikona zvuk
ovocefruit ikona zvuk
polefield ikona zvuk
slunečnicesunflower ikona zvuk
chmelnicehop garden ikona zvuk
sadorchard ikona zvuk
vinicevineyard ikona zvuk
obilninycereals ikona zvuk
vinná révagrapevine ikona zvuk
zeleninavegetables ikona zvuk