logo

Nejchudší část Afriky – Sahel II

I. - úvodní informace
Název:
Nejchudší část Afriky – Sahel II
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje poměry v této části Afriky. [Diskuze o poměrech v oblasti Sahel.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- nástěná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Sedíme tiše.We are sitting quietly. ikona zvuk
na shledanougood-bye ikona zvuk
samostatný stát, samostatné státyan independent state, independent states ikona zvuk
stát, státya state, states ikona zvuk
zemědělstvíagriculture ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
chudobapoverty ikona zvuk
nezaměstnanostunemployment ikona zvuk
Rozdejte papíry, napíšeme test.Hand out the papers, please, we are writing a test. ikona zvuk
Nemluvte hlasitě prosím.Don't speak loud, please. ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
dlouhodobé sucholong-term drought ikona zvuk
studna, studnya well, wells ikona zvuk