logo

Afrika při pobřeží Středozemního moře I

I. - úvodní informace
Název:
Afrika při pobřeží Středozemního moře I
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje poměry v Africe při pobřeží Středozemního moře. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovní list

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- žáci se seznámí se státy severní Afriky při pobřeží Středozemního moře
- Pokud někteří žáci navštívili tyto státy, vypráví své zážitky.
- samostaná práce s pracovním listem - upevňování probraného učiva

Výuka probíhá v češtině, vybrané české výrazy doplňujeme výrazy anglickými.
Závěr
Přiřazování probraných anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny a splnění cílů.
Rozloučení anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Středozemní mořethe Mediterranian Sea ikona zvuk
Přečtěte si článek na straně ...Read an article on page... ikona zvuk
obyvatel, obyvateléan inhabitant, inhabitants ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
obchodtrade ikona zvuk
Postavte se.Stand up! ikona zvuk
starověké civilizaceancient civilizations ikona zvuk
TuniskoTunisia ikona zvuk
EgyptEgypt ikona zvuk
V Africe je Sahara, největší poušť světa.In Africa there is the Sahara desert, the largest desert in the world. ikona zvuk
pobřežícoast ikona zvuk
Zavřete si pracovní sešit.Close your workbooks. ikona zvuk
Společné znaky: jazyk (arabština), náboženství (islám), hospodářství (těžba ropy).Shared features: language (Arabic), religion (Islam), economy (oil production). ikona zvuk
lodní dopravashipping transportation ikona zvuk
nedostatek vodylack of water ikona zvuk
studna, studnya well, wells ikona zvuk