logo

Afrika – seznámení s obecnými poměry

I. - úvodní informace
Název:
Afrika – seznámení s obecnými poměry
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje obecné poměry v Africe. [Samostatná práce s pracovním listem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
  • Diskuze.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovnílist
- mapa
- atlas

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- žáci se seznámí s obecně zeměpisnými poměry Afriky
- seznámí se se stručnou historií kontinentu z pohledu Evropana
- na mapě a v atlase vyhledávají důležitá místa podle pokynů učitele
- samostatné pracují s pracovním listem - přiřazování míst do slepé mapy atd.

Výuka probíhá v češtině, některé česká výrazy jsou doplněny anglickými.
Závěr
Zopakování probraných slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obyvatel, obyvateléan inhabitant, inhabitants ikona zvuk
hustota obyvatelpopulation density ikona zvuk
koloniecolony ikona zvuk
přistěhovalec, přistěhovalcian immigrant, immigrants ikona zvuk
domorodcinative inhabitants ikona zvuk
Kde je třídní kniha?Where is the class register? ikona zvuk
Napiš dnešní datum.Write today's date. ikona zvuk
údaje o počtu obyvatelpopulation data ikona zvuk
zvláštní skupina obyvatela special group of inhabitants ikona zvuk
Otevřete okna.Open the windows. ikona zvuk
pevnina, kontinentcontinent ikona zvuk