logo

Přírodní poměry Afriky - Vodstvo

I. - úvodní informace
Název:
Přírodní poměry Afriky - Vodstvo
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje vodní poměry Afriky. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Zopakování použitých slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jezero, jezeraa lake, lakes ikona zvuk
ledovec, ledovceiceberg, icebergs / glacier ikona zvuk
Rozdejte si pracovní listy.Hand out the worksheets. ikona zvuk
období suchadry season ikona zvuk
Rozdejte sešity.Hand out the exercise books. ikona zvuk
nejvyšší vodopádthe highest waterfall ikona zvuk
sladká vodasea water ikona zvuk
vodawater ikona zvuk