logo

Přírodní poměry Afriky - Podnebí

I. - úvodní informace
Název:
Přírodní poměry Afriky - Podnebí
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje africké podnebí podle pásů. [Samostatná práce s pracovním sešitem.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se 5 anglických názvů (výrazů) k tématu [Přiřazování anglických výrazů k českým výrazům pomocí testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
Učební pomůcky:
- dataprojektor
- notebook
- interaktivní test Hot Potatoes
- pracovní sešit

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.

Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Zopakování použitých slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Závěr
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tropický pástropical zone ikona zvuk
mírný pástemperate zone ikona zvuk
Vegetační pásma se utváří především vlivem klimatu.Vegetation zones are formed above all due to the influence of the climate. ikona zvuk
pásová mapazonal map ikona zvuk
horská poušťmountain desert ikona zvuk
deštný pralesrainforest ikona zvuk
klimatické pásy, podnebné pásyclimate zones ikona zvuk