logo

Hydrosféra

I. - úvodní informace
Název:
Hydrosféra
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozložení a oběh vody v přírodě, základní pojmy k tématu [zopakování důležitých informací]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [zopakování slovíček na konci hodiny - doplňování do pracovního listu (viz příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce žáků s učebnicí, kladení otázek
  • samostatná práce - pracovní list
Učební pomůcky:
učebnice

Popis hodiny
Úvod
- vysvětlení pojmu hydrosféra, rozložení vody na Zemi (slaná a sladká, rozdělení sladké vody)
Hlavní část
- velký a malý oběh vody
- voda v oceánech a mořích, pohyby vody (mořské proudy, vlnění, dmutí), uvedení základních slovíček k tématu
- vodstvo pevnin (řeky, jezera, vodní nádrže, podzemní voda, voda v ledovcích)
- vyplňování pracovního listu, případně práce s atlasem a učebnicí: režimy odtoku řek
Závěr
- diskuze: význam vody v současném světě, použití anglických slovíček

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
srážkyprecipitation, downfall ikona zvuk
bezodtoká oblastan endorheic basin ikona zvuk
ledovec, ledovceiceberg, icebergs / glacier ikona zvuk
vypařováníevaporation ikona zvuk
odtokoutflow, drain ikona zvuk
vsakováníinfiltration ikona zvuk
výparvapour ikona zvuk
hydrosférahydrosphere ikona zvuk
oceánské proudyocean currents ikona zvuk
vlnění (příboj, tsunami)undulation (rush of water, tsunami) ikona zvuk
režim odtokuOutflow Regime ikona zvuk
podzemní voda, podzemní vodygroundwater ikona zvuk
minerální voda, minerální vodymineral water(s) ikona zvuk
oběh vody v příroděcirculation of water in the environment ikona zvuk