logo

Japonsko

I. - úvodní informace
Název:
Japonsko
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • fyzickogeografická a socioekonomická charakteristika [žáci zpracují informace z atlasu a doplní do mapy]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [zopakování slovíček na konci hodiny (použijí je při zodpovídání dotazů vyučujícího)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce žáků s atlasem, kladení otázek
Učební pomůcky:
atlas

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, "brainstorming": vše, co se žákům vybaví, když se řekne JAPONSKO (i v angličtině)
Hlavní část
- fyzickogeografická charakteristika: povrch, klima, vegetace, vodstvo. Využití atlasu.
- socioekonomická charakteristika: obyvatelstvo, hospodářství (průmysl a zemědělství, ekonomika). Uvedení základních slovíček k tématu.
Závěr
- dotazy vyučujícího (použití anglických výrazů), shrnutí učiva

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vyjmenujte čtyři největší ostrovy.Name four largest islands ikona zvuk
rybolovfishing ikona zvuk
zemětřeseníearthquake ikona zvuk
císař, císařian emperor, emperors ikona zvuk
šintoismusShintoism ikona zvuk
aglomeraceagglomeration ikona zvuk
tržní ekonomikamarket economy ikona zvuk
havárie jaderné elektrárnynuclear power station disaster ikona zvuk
jaderné elektrárnynuclear power stations ikona zvuk
JaponskoJapan ikona zvuk
automobilový průmyslautomotive industry ikona zvuk