logo

USA - hospodářství

I. - úvodní informace
Název:
USA - hospodářství
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní charakteristika hospodářství USA, současné problémy [diskuze se žáky, dotazy vyučujícího, kontrola úkolu - SWOT analýza]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu, správná výslovnost [v rámci kontroly úkolu (pracovní list)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • pracovní list - SWOT analýza, práce s atlasem
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
-zopakování základních zeměpisných informací o USA (přírodní podmínky, poloha, obyvatelstvo, ...)
Hlavní část
- hospodářství USA, zemědělství, průmysl, významná města a oblasti, ekonomika, megalopole
- uvedení slovíček k tématu, jejich vyslovení, zápis neznámých slovíček do sešitu
- žáci pracují na analýze hopodářství USA (silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby), použití anglických výrazů (pracovní list)
Závěr
- kontrola SWOT analýzy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tržní hospodářstvímarket economy ikona zvuk
hrozbathreat ikona zvuk
hospodářstvíeconomy ikona zvuk
nadnárodní společnostsupranational company ikona zvuk
obilnice světaworld's granary ikona zvuk
rafinerie ropyoil refinery ikona zvuk
vědecké pracovištěresearch institute ikona zvuk
průmyslové zónyindustrial zones ikona zvuk
zbrojní průkazfirearms license ikona zvuk
silné a slabé stránkythe strengths and weaknesses ikona zvuk
automobilový průmyslautomotive industry ikona zvuk