logo

Povrch České republiky

I. - úvodní informace
Název:
Povrch České republiky
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • geologický vývoj ČR, obecná charakteristika reliéfu ČR [kladení otázek]
  • geomorfologické celky ČR [zakreslení do slepé mapy]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [žáci zodpovídají dotazy vyučujícího spolu s použitím anglických slovíček]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce žáků s mapou, vyhledávání důležitých pojmů na mapě ČR
  • dotazy a výklad vyučujícího
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
úvod - základní údaje o povrchu ČR
Hlavní část
- geologický vývoj
- povrch ČR - významné geomorfologické celky (provincie a soustavy), jejich charakteristika, významná pohoří a jejich vrcholy, sopečná pohoří a hory, hledání všech pojmů v atlase. Uvedení slovíček k tématu.
Závěr
- dotazy vyučujujícího a shrnutí učiva + použití anglických slovíček

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
usazené (sedimentární) horninysedimentary rocks ikona zvuk
povrchsurface ikona zvuk
geologický vývojgeological development ikona zvuk
geomorfologický celekgeomorphological whole ikona zvuk
pohoří sopečného původua mountain range of volcanic origin. ikona zvuk
Vyhledej nejvyšší vrcholy všech pohoří ČR.Find the highest peaks of all the mountain ranges in the Czech Republic. ikona zvuk
Krkonoše jsou nejvyšší pohoří v ČR.... are the highest mountain range in Moravia. ikona zvuk poznamka
úvalravine ikona zvuk
provincieprovince ikona zvuk