logo

Slovensko

I. - úvodní informace
Název:
Slovensko
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní informace o Slovensku [dotazy a diskuze se žáky]
  • fyzickogeografická charakteristika Slovenska [práce s atlasem, žáci vyhledají klíčové informace]
  • socioekonomická charakteristika Slovenska [dotazy a diskuze se žáky]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se základní pojmy v angličtině [zopakování pojmů na konci hodiny - v rámci dotazů vyučujícího a diskuze]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • práce žáků s atlasem a učebnicí
  • kladení otázek a diskuze
Učební pomůcky:
učebnice, atlas

Popis hodiny
Úvod
- uvedení tématu, žáci říkají jednotlivě základní fakta, vyučující píše pojmy na tabuli
Hlavní část
- přírodní podmínky Slovenska + anglické termíny
- socioekonomická charakteristika + anglické termíny
- aktuální problémy
Závěr
- diskuze a opakování učiva + anglických výrazů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
krasová oblastkarst region ikona zvuk
Dunajthe Danube ikona zvuk
povrchsurface ikona zvuk
SlovenskoSlovakia ikona zvuk
euroeuro ikona zvuk
Bratislava je hlavní město Slovenska.Bratislava is the capital of Slovakia. ikona zvuk
tržní ekonomikamarket economy ikona zvuk
horská službamountain rescue ikona zvuk
TatryTatras ikona zvuk