logo

Národnosti a etnika

I. - úvodní informace
Název:
Národnosti a etnika
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Marcela Kramolišová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pochopit základní termíny jako národ, nacionalismus, etnikum, kultura, multikulturalismus [dotazy vyučujícího a diskuze]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [formou dotazů vyučujícího]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka - výklad
  • diskuze
Učební pomůcky:
atlas, učebnice

Popis hodiny
Úvod
uvedení tématu, historický vývoj - formování národů
Hlavní část
- vysvětlení pojmů jako národ, etnikum, národnostní menšina, uvedení anglických slovíček
- uvedení národů světa, práce s atlasem a učebnicí, uvedení základních slovíček
- diskuze (téma: národ a nacionalismus, rozdílnost kultur v dnešním světě)
Závěr
- dotazy vyučujícího na probraná anglická slovíčka

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
menšinaminority ikona zvuk
národnostní menšina, národnostní menšinya national minority, national minorities ikona zvuk
germánské jazykyGermanic langugages ikona zvuk
románské jazykyRomance languages ikona zvuk
etnikumethnicity ikona zvuk
stát s národnostními menšinamistate with national minorities ikona zvuk
národ, národya nation / nations ikona zvuk
jazyky ugrofinskéUgro-Finnic languages ikona zvuk
indoevropské jazykyIndo-European languages ikona zvuk
tolerance vůči národnostním a etnickým menšinámtorelance for national and ethnic minorities ikona zvuk