logo

Hydrosféra ČR

I. - úvodní informace
Název:
Hydrosféra ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se s vodstvem ČR - řeky, jezera, přehrady, rybníky [žák pracuje s mapou hydrosféry ČR (doplňování slepé mapy ČR)]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se základní slovíčka k tématu [žáci přidávají na slepou mapou ČR anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce žáků s mapou, vyhledávání důležitých pojmů na mapě ČR, kladení otázek
Učební pomůcky:
Mapa ČR - hydrosféra, školní atlas ČR, LP Vodstvo ČR, fixy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Seznámení žáků s tématem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v českém jazyce.
Anglická slovíčka jsou přiřazována k českým v průběhu hodiny. Jsou psána na tabuli vedle českých.
Závěr
Zopakování probrané látky formou doplnění LP Vodsvo ČR.
Žáci šipkou přiřadí správně pojem do mapy ČR.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
řeka, řekya river, rivers ikona zvuk
jezero, jezeraa lake, lakes ikona zvuk
potokcreek, brook ikona zvuk
vodní tokriver ikona zvuk
rybník, rybníkya pond, ponds ikona zvuk
ledovcové jezeroglacial lake ikona zvuk
prameny řeky Vltavysources of the Vltava River ikona zvuk
řeka Vltavathe Vltava River ikona zvuk poznamka
nejdelší řekathe longest river ikona zvuk
přehrada, přehradya dam, dams ikona zvuk
minerální pramenmineral spring ikona zvuk