logo

USA - historie

I. - úvodní informace
Název:
USA - historie
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák zná stručnou historii země. [Společná diskuze]
  • Žák popisuje obecné poměry země. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné přižazování anglických výrazů k českým pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s použitím nástěnné mapy a dataprojektoru.
  • Samostatná práce s pracovním listem.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní list
- nástěnná mapa
- interaktivní test

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
východEast. ikona zvuk
západWest ikona zvuk
Severní AmerikaNorth America ikona zvuk
znaka sign, signs ikona zvuk
koloniecolony ikona zvuk
vlajkaflag ikona zvuk
historiehistory ikona zvuk
pobřežícoast ikona zvuk
časové pásmotime zone ikona zvuk
zlatá horečkaGold Rush ikona zvuk
boj za nezávislostthe struggle for independence ikona zvuk
původní obyvatelé, Indiánioriginal inhabitants, native Americans ikona zvuk
přistěhovalectvíimmigration ikona zvuk