logo

Severní Amerika - podnebí a přírodní krajiny

I. - úvodní informace
Název:
Severní Amerika - podnebí a přírodní krajiny
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák popisuje podnebí Ameriky. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
  • Žák popisuje přírodní krajiny Ameriky. [Společné zopakování.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Společné pojmenování všech hlavních pojmů v češtině a angličtině.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce s nástěnnou mapou a dataprojektorem.
  • Samostatná práce s pracovním sešitem.
  • Společné opakování.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- pracovní sešit
- nástěnná mapa

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
listnatý lesleafy forest ikona zvuk
oceánské podnebí, klimaocean climate ikona zvuk
zaledněníglaciation ikona zvuk
teplé podnebíwarm climate ikona zvuk
chladné podnebícold climate ikona zvuk
stepisteppes ikona zvuk
klimatické pásy, podnebné pásyclimate zones ikona zvuk
podnebí AmerikyAmerican climate ikona zvuk
prérie, pampyprairies, pampas ikona zvuk
přímořské podnebíoceanic climate ikona zvuk
tundratundra ikona zvuk
vnitrozemské podnebícontinental climate ikona zvuk
Vyhledej v atlase podnebné pásy.Look up climatic zones in the atals. ikona zvuk
pevninské podnebícontinental climate ikona zvuk
horské podnebímountain climate ikona zvuk