logo

Povrch ČR

I. - úvodní informace
Název:
Povrch ČR
Předmět:
Zeměpis
Autor:
Petr Žižlavský
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámení se s povrchem ČR [žák zná a dokáže zopakovat povrchové tvary v ČR]
Jazykové cíle a ověření:
  • uvedení základních slovíček k tématu [zopakování slovíček na konci hodiny formou doplnění mapky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, práce u mapy a s atlasem
Učební pomůcky:
Geomorfologická mapa ČR, Atlas ČR, učebnice, fixy, nakopírovaný LP - Povrch ČR, nůžky, lepidlo.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky.
Zápis do TK.
Téma hodiny (na tabuli česky i anglicky).
Hlavní část
Práce s Geomorfologickou mapou ČR u tabule, žáci pracují se svými atlasy.
Hledání povrchových tvarů.
Na tabuli psány anglické pojmy k českým.
Závěr
Zopakování probrané látky formou doplnění rozdané mapky.
Žáci rozstřihají tabulku a buňky s anglickými výrazy nalepí na mapu ČR.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hraniceborder / frontier ikona zvuk
nížinalowlands ikona zvuk
lesforest ikona zvuk
nejvyšší a nejnižší bodthe lowest and the highest point ikona zvuk
vrcholpeak ikona zvuk
Vyhledej nejvyšší vrcholy všech pohoří ČR.Find the highest peaks of all the mountain ranges in the Czech Republic. ikona zvuk
Nejvyšší vrchol je...The highest peak is . . . ikona zvuk
polefield ikona zvuk
kopechill ikona zvuk
údolívalley ikona zvuk