logo

Ochrana zdraví při práci a zábavě doma - obecná pravidla

I. - úvodní informace
Název:
Ochrana zdraví při práci a zábavě doma - obecná pravidla
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se jak se chránit při práci a zábavě doma (obecná pravidla) [Řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Přiřazování k sobě kartiček s českými a anglickými slovíčky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Promítání DVD s tématem obecných pravidel bezpečného chování při práci a zábavě aneb, jak se chovat při těchto činnostech, aby nedošlo ke zranění
  • Diskuze
  • Samostatná práce na papír
Učební pomůcky:
Interaktivní tabule
DVD přehrávač
DVD - BOZP
Papír
Sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Žáci se v úvodním slově vyučujícího dozvědí cíle dnešní hodiny, zároveň jak bude probíhat a jakým způsobem se bude ověřovat cíl obsahový i jazykový.
Poté učitel zobrazí na interaktivní tabuli nová anglická slovíčka i s jejich českým překladem a správnou výslovností. Nechá je celou třídou přečíst a vzápětí opsat na papíry. Při výskytu daného anglického výrazu v průběhu hodiny pak vyučující zastaví všechnu práci a nechá žáky z papíru tato opět přečíst. To udělají tolikrát hned za sebou, než si bude jistý jejich správnou výslovností a pochopením významu.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině.
Nejprve je promítnuto video z DVD s tématem obecných pravidel bezpečného chování při práci a zábavě aneb, jak se chovat při těchto činnostech, aby nedošlo ke zranění člověka. Jde především o volnočasové aktivity žáků nebo domácí práce, se kterými se mohou setkat v období prázdnin i mimo ně.
Následuje diskuze, kde se shrnou nejdůležitější informace: možnosti - převážně preventivní, jak se při těchto činnostech chránit, aby nedošlo ke zranění sebe ani osob v okolí.
Vyučující řídící diskusi ji směruje určitým směrem - k zápisu z hodiny, který si předem připravil a nyní jej po skončení diskuse zobrazí na interaktivní tabuli. Žáci si jej přečtou a zapíší do svých sešitů.
Závěr
Ověření obsahového cíle je dosaženo řízeným rozhovorem učitele s celou třídou.
Cíl jazykový je ověřen přiřazováním k sobě správných kartiček s anglickými a českými slovíčky.
Rozloučení před zazvoněním na přestávku proběhne anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Dávej pozor!Pay attention!
dávat pozor na prstywatch one's fingers
pozorně se dívatlook carefully
zdravíhealth
chránitprotect
chránit hlavuprotect head
chránit vlasyprotect hair
chránit očiprotect eyes
chránit oděvprotect clothes
chránit ruceprotect hands