logo

Linka bezpečí

I. - úvodní informace
Název:
Linka bezpečí
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s pojmem Linka bezpečí [Řízený rozhovor na konci hodiny ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Diskuze na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Čtení z učebnice, vyhledávání na Internetu
  • Modelová situace
  • Diskuze, řízený rozhovor
Učební pomůcky:
Učebnice Zdravovědy
Počítač
Internet

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Téma anglicky a česky řekne žákům vyučující na začátku hodiny: Linka bezpečí - Safety Hotline.
Ozřejmí jim též, že hlavním cílem hodiny je se s těmito linkami obecně seznámit, zjistit k čemu slouží, kdo je může využít, jak fungují, a proč by je neměl nikdo zneužívat.
Po tomto úvodu každý z žáků obdrží papír s českými výrazy k tématu hodiny bez anglického překladu. Jejich úkolem bude najít na Internetu právě chybějící překlad do angličtiny i se správnou výslovností. Jakmile jej najdou, přihlásí se vyučujícímu. Ten jej zkontroluje a opraví případné chyby. Po nalezení všemi žáky pro jistotu zopakuje celá třída společně s vyučujícím nová slovíčka nahlas.
Hlavní část
Výuka probíhá česky.
Jeden z žáků přečte článek o Linkách bezpečí z učebnice Zdravovědy nahlas. Samozřejmě při čtení se mohou děti střídat či se dá použít i jiná metoda k přečtení článku. Není zde důležitá metoda čtení, nýbrž obsah čteného.
Následuje praktické cvičení ve formě modelové krizové situace, ze které je východisko právě zavoláním na Linku bezpečí. Zde si žáci uvědomí, proč takové Linky vůbec existují a že se nemusí vůbec bát jich využívat v situacích, kdy se cítí v nebezpečí nebo mají potřebu se s něčím tíživým svěřit důvěryhodné osobě.
Poté si všichni žáci společně přeříkají nová slovíčka nahlas. Tím si je zopakují a utvrdí v paměti.
Závěr
Vyučující se na závěr hodiny přesvědčí řízeným rozhovorem, zda žáci pochopili, co jsou Linky bezpečí, k čemu slouží, kdo je může využít, jak fungují, a proč by je neměl nikdo zneužívat.
Posléze se diskuzí s žáky ještě přesvědčí o dosažení jazykového cíle hodiny.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
naštvanýangry
Jak se cítíš?How do you feel?
Cítím se špatně.I feel bad.
Pomoc!Help!
Bojím se.I am afraid.