logo

Alkoholismus

I. - úvodní informace
Název:
Alkoholismus
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s problémem závislosti na alkoholu [Diskuze na konci hodiny]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými pojmy k tématu [Přiřazování k sobě výrazů s českými a anglickými slovíčky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vyhledávání na Internetu
  • Přednes spolužákům ve třídě
  • Diskuze
Učební pomůcky:
Počítač
Papír
Psací potřeby
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Téma hodiny anglicky a česky napíše vyučující na interaktivní tabuli: alcoholism = alkoholismus. Stejně tak vyobrazí nová anglická slovíčka s jejich českými ekvivalenty na tabuli. S žáky si je všechny přečtou a proberou si jejich výslovnost. Dostanou je všichni i napsané na papírech, aby se jimi mohli postupně zaobírat v celé vyučovací jednotce.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Žáci hledají dle zadání vyučujícího stránky zabývající se problematikou závislosti na alkoholu - alkoholismu. Nejdůležitější informace z tématu, které takto získají, si zapíší na papír, poté přednesou před třídou. Vyučující shrne to podstatné svým následným krátkým výkladem problematiky alkoholismu.
Anglické výrazy související s touto problematikou si žáci procvičí zhruba v polovině hodiny přiřazováním k sobě výrazů s českými a anglickými slovíčky na interaktivní tabuli. Poté si ještě společně s vyučujícím procvičí výslovnost společným přeříkáním nahlas.
Závěr
Na konci hodiny proběhne diskuze, kde si vyučující prověří na kolik procent každý žák dosáhl obsahového cíle hodiny. Část diskuze je věnována i problematice alkoholismu v rodinách žáků - jejich konkrétními zážitky a situacemi v rodině, neboť žáci základních škol praktických pocházejí často z rodin neúplných či zasažených sociálně patologickými jevy ve větší míře než žáci základních škol.
Ověření jazykového cíle hodiny proběhne na přiřazováním k sobě výrazů s českými a anglickými slovíčky na interaktivní tabuli.
Rozloučení: anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Já piji alkohol.I drink alcohol.
Já nepiji alkohol.I don't drink alcohol.
pivobeer
Táta pije pivo.My dad drinks beer.
Máma nepije pivo.My mum doesn't drink beer.
Já nepiji pivo.I don't drink beer.
vínowine
Bratr nepije víno.My brother doesn't drink wine.
Sestra pije víno.My sister drinks wine.
Děti by neměly pít pivo.Children shouldn't drink beer.