logo

Drogy - rozdělení, druhy

I. - úvodní informace
Název:
Drogy - rozdělení, druhy
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznat, jak se dělí drogy [Diskuze na konci hodiny]
  • Dozvědět se základní informace o různých drogách - jejich jednotlivých účincích na člověka, rychlosti vzniku závislosti, rozdílech a podobnostech [Diskuze na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem [Přiřazování k sobě výrazů s českými a anglickými slovíčky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s učebnicí Zdravovědy
  • Práce na samostatném úkolu z učebnice Zdravovědy na papír - diskuze
  • Práce na interaktivní tabuli - přiřazování výrazů
Učební pomůcky:
Učebnice Zdravovědy
Papír
Interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Vyučující seznámí žáky s cílem hodiny: poznat, jak se dělí drogy z různých hledisek - zejména z hlediska rychlosti vyvolání závislosti. Další cíl hodiny spočívá v tom dozvědět se základní informace o různých drogách - jejich jednotlivých účincích na člověka, rychlosti vzniku závislosti, rozdílech a podobnostech jednotlivých drog.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Žáci si přečtou potichu každý sám článek o drogách - jejich rozděleních a druzích z učebnice Zdravovědy. Poté pracují každý sám na úkolech z učebnice Zdravovědy - zde mají popsat, jak se drogy rozdělují nejčastěji, jaký je jejich konkrétní mechanizmus vzniku závislosti, abstinenční příznaky, apod. Tyto informace si zapíší na papír. Následuje diskuze vyučujícího s žáky, kdy si společně ujednotí získané základní myšlenky, co vyčetli z článku učebnice Zdravovědy. Při diskuzi se vyučující samozřejmě snaží u žáků potlačit obdobné hloupé myšlenky jako je například poznávání druhu drog jejich ochutnáváním. Na takové reakce musí být vyučující předem připraven, neboť takové smýšlení a reakce jsou běžné u nevyzrálých pubertálních jedinců a obvyklé při výuce obdobných témat: závislosti na gamblingu, alkoholu, sexuální výchovy aj.
Nové anglické výrazy i s českým překladem mají žáci od začátku hodiny před sebou vyobrazené na interaktivní tabuli. Před začátkem hodiny si tyto výrazy s vyučujícím přečtou a v průběhu hodiny si je utvrzují v paměti neustálým přeříkáváním.
Závěr
Na závěr proběhne diskuze, při které si učitel ověří, zda jednotliví žáci dosáhli cíle či na kolik procent se ho každému podařilo splnit.
Ověření cíle CLilového: Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem Drogy - rozdělení, druhy je dosaženo před úplným koncem hodiny přiřazováním správných anglických výrazů ke svým českým ekvivalentům na interaktivní tabuli.
Rozloučení proběhne anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
drogydrugs
Proč lidé berou drogy?Why do people take drugs?
legální drogylegal drugs
nelegální drogyillegal drugs
tvrdé drogyhard drugs
měkké drogysoft drugs
Proč nebrat drogy?Why not use drugs?
Já neužívám drogy.I don't take drugs.
On neužívá drogy.He doesn't use drugs.
On užívá drogy.He takes drugs.