logo

Různé formy a stupně násilí

I. - úvodní informace
Název:
Různé formy a stupně násilí
Předmět:
Zdravověda
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Od: 13 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s různými formami a stupni násilí a jak na ně reagovat z hlediska svého bezpečí [Řízený rozhovor na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se vybrané anglické výrazy související s tématem vyslovovat, seznámit se s nimi [Přiřazování k sobě kartiček s českými a anglickými slovíčky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce s učebnicí Zdravovědy
  • Práce s kartičkami
Učební pomůcky:
Učebnice Zdravovědy
Kartičky s českými a anglickými slovy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky
Vyučující seznámí žáky s tématem hodiny, sdělí, co je cílem hodiny z hlediska Zdravovědy a z hlediska projektu Clil. Upozorní, že se žáci seznámí s novými anglickými výrazy a jejich českými ekvivalenty.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Žáci pracují s učebnicí Zdravovědy formou četby nahlas. Poté dle pokynů vyučujícího zaznamenávají nejdůležitější údaje z tématu do sešitů. Vyučující si s žáky vypráví, kdy a kde se setkali s danou formou a stupněm násilí ve svém okolí.
Dostanou od vyučujícího kartičky s českými a anglickými slovíčky k tématu. Nejdříve si tyto kartičky proberou s vyučujícím kvůli jejich správnému pochopení. Poté si ve dvojicích přehážou pořadí kartiček a formou hry přiřazují výrazy ke svým správným ekvivalentům.
Závěr
Probíhá řízený rozhovor o tom, jak konkrétně reagovat na různé formy a stupně násilí.
Žáci na závěr přiřazují kartičky s anglickými a českými slovíčky na tabuli pod dohledem vyučujícího. Ten se tak dozví, na kolik procent si danné výrazy žáci zapamatovali, pochopili.
Rozloučení proběhne anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
násilíviolence
Pomoc!Help!
Bojím se.I am afraid.
chránitprotect
chránit hlavuprotect head
chránit vlasyprotect hair
chránit očiprotect eyes
chránit oděvprotect clothes
chránit bytprotect a flat
chránit ruceprotect hands