logo

Želva - práce s keramickou hlínou I

I. - úvodní informace
Název:
Želva - práce s keramickou hlínou I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Samostatně pracovat na svojí výtvarné práci [Všem žákům se želvička podařila a hlavně je práce s hlínou bavila.]
  • Pracovat s netradičním materiálem - keramickou hlínou []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se slovní zásobou k tomuto tématu [ Žáci si ověřili správnost slov ve slovnících a tím si i více zapamatovali jejich význam výslovnost]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Ukázka a návrh výrobku učitelem
  • Vysvětlení postupu práce
  • Samostatná práce žáků s případnou pomocí učitele
Učební pomůcky:
podložky, igelit. sáčky, misky, keramická hlína, štětec, šlikr

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav - anglicky, česky
Prezentace
Seznámení s cílem hodiny a jejím průběhem
Hlavní část
Učitel vysvětlí žákům přesný postup práce, potom chodí mezi žáky a pomáhá jim. Takovým způsobem po malých krocích probíhá celý blok výuky až do samého finále výrobku - dokončené vymodelované želvy - nachystané na malbu engobou. Během vyučování je učitel seznamuje s anglickými pojmy, týkajících se tématu.
Závěr
V závěrečné části hodiny si žáci vyhledávají slovní zásobu ve slovnících a zapisují si slova na lístečky - tím se je zároveň učí, poznávají jejich písemnou i obrazovou podobu.
Závěr hodiny - úklid třídy, pomůcek, zhodnocení hodiny, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
trpělivostpatience ikona zvuk
opatrnostcaution ikona zvuk
soustředěnostconcentration ikona zvuk
zatočitroll up ikona zvuk poznamka
vytvořit kuličkumake a ball ikona zvuk
ozdobitdecorate ikona zvuk
spojitjoin ikona zvuk
keramická hlínaceramic clay ikona zvuk
želvaturtle ikona zvuk