logo

Plakát na výstavu

I. - úvodní informace
Název:
Plakát na výstavu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie,tvaru a písma v ploše, řazení prvků. [Pro vyjádření vlastních představ vybírá vhodné prostředky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k téma plakát, obecné pojmy. [Malý test z probraných slov formou křížovky.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Papíry, předlohy druhů písem, barvy, pastely, fixy, tuš apod.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, prezence, vysvětlení zadání v českém jazyce.
Nová slova, se kterými se seznámíme tuto hodinu napíši na tabuli a společně si je přeříkáme.
Hlavní část
Samostatná práce, studenti pracují na návrhu plakátu pro naši výstavu. Během práce probíhá diskuse v českém jazyce, ale nové výrazy z této hodiny si během práce opakujeme. Studenti mají k dispozici materiály s různými druhy písma, knihu o písmu a ukázky plakátů z katalogu Bienále grafického designu.
Závěr
Úklid třídy, malý test formou křížovky (viz příloha).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
názevname ikona zvuk poznamka
pozvánkainvitation ikona zvuk
autor, autořian author, authors ikona zvuk
přesné datumthe exact date ikona zvuk
písmohandwriting, typeface, script, letters ikona zvuk poznamka
datum a místothe date and place ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
názevtitle ikona zvuk poznamka
plakát, plakátya poster, posters ikona zvuk
datum a místo konáníthe date and place of the event ikona zvuk
Plakát musí upoutat pozornost.A poster has to attract attention. ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
minuskuleminuscule ikona zvuk
zprava dolevafrom the right to the le ikona zvuk
Zarovnej text doleva.Align the text to the left. ikona zvuk