logo

Architektonický detail

I. - úvodní informace
Název:
Architektonický detail
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, [Zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše, ]
  • experimentování s tvarem. [kombinuje a řadí prvky v ploše a prostoru. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba z oblasti architektury, části staveb, interiéru. [Každý student zvládá pojmenovat na svém obrázku jednotlivé části.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce podle předlohy (fotografie architektury, kalendáře)
Učební pomůcky:
fotografie a kalendáře, uhel, plastická guma, pravítko,křída, pastely, papír

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Vysvětlení úkolu - česky, studenti si vyberou obrázky s architekturou, hledáčkem si vyberou zajímavý detail. Na TV obrazovce promítnu nákres budovy se základními slovíčky. Ostatní napíši na tabuli.
Hlavní část
Vybraná slova (věty nezapisujeme) přepíšeme na kartičky z tvrdého papíru, které stříhám ze zbytků výkresů. Jsou velké cca 7 x 10 cm. Vytvořili jsme si kartotéku se slovíčky, ke kterým se občas vracíme tak, že rozdám studentům po 5-ti kartičkách. Každý přečte svoje kartičky nahlas a tak si znovu osvěžíme v paměti. Kartičky mají na jedné straně anglický a na druhé straně český výraz. Máme je v krabici v ateliéru a průběžně kartotéku doplňujeme. Slova, která již není nutné opakovat vyřadíme.
Jinak hodina probíhá v českém jazyce.
Závěr
Hodnocení prací, opakování nových slov ústně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
skloglass ikona zvuk
rohcorner ikona zvuk
zrcadlomirror ikona zvuk
chodbacorridor ikona zvuk
střecharoof ikona zvuk
první poschodífirst floor ikona zvuk
druhé poschodísecond floor ikona zvuk
Prohlédni si obrázek.Have a look at the picture. ikona zvuk poznamka
Podepište se do pravého dolního rohu.Sign in the right bottom corner. ikona zvuk
schodištěstaircase ikona zvuk
zábradlíbanister ikona zvuk