logo

Člověk, kresba postavy

I. - úvodní informace
Název:
Člověk, kresba postavy
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Anatomie lidského těla. Kresba lidské postavy. [K osobitému výtvarnému vyjádření užívá znalosti anatomie lidského těla a perspektivy.]
  • Seznámení se s portrétní a figurativní tvorbou světových malířů []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba okruhu "lidské tělo" a kresba. [Doplnění anglických názvů k nákresu lidské postavy a vystavení v ateliéru.]
  • [Ústní opakování.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce podle předlohy.
Učební pomůcky:
Ukázky kreseb známých umělců (Slovník světové kresby a grafiky), Kalendáře Leonardo da Vinci a Michelangelo. Obrázky z www.google.cz.
Balicí papír, kreslící deska, lepící páska, uhel, rudka, špejle, plastická guma, fixační sprey.

Popis hodiny
Úvod
Úvod do hodiny, prezence.
Ukázka lidské postavy - nákres na tabuli, nebo promítnutí na plátno (příloha v jpg.) a vysvětlení proporcí lidského těla. Ukázky kreseb významných malířů.
(Výslovnost jmen anglických malířů - konzultovat s jazykovou poradkyní.) Jednotlivé části lidského těla si pojmenujeme českými i anglickými výrazy. Nová anglická slova napíše vyučující buď na tabuli, nebo je opět promítne na obrazovce nebo plátně v učebně (příloha).
Hlavní část
Kreslíme podle živého modelu. Studenti si připraví desky na stojany, přilepí si balicí papír a začneme pracovat. Poměřujeme jednotlivé části pomocí špejle, přenášíme rozměry na papír.
Studenti pracují samostatně, učitel je obchází a radí jim v českém jazyce.
Kresba lidské postavy trvá cca 2 hodiny. Během práce si ústně opakujeme nové výrazy.
Zdroje obrázků:
http://kultura.idnes.cz/videnska-albertina-vystavuje-michelangela-prevazuji-muzske-akty-p96-/vytvarneum.aspx?c=A101007_09
http://echostains.wordpress.com/2009/04/15/happy-birthday-leonardo-and-hart-benton/pillar8-thought-and-art-vitruvian-man-le
http://www.google.cz/imgres?q=Polykleitos,+Doryforos&hl=cs&biw=1024&bih=605&tbm=isch&tbnid=AuCXSZkm-U_0wM:&imgref
Závěr
Hodnocení prací, úklid třídy. Na připravený nákres lidské postavy (obkreslený jeden ze studentů na velký formát papíru) připíšeme společně jednotlivé názvy částí lidského těla. Postavu v dalších hodinách doplníme dalšími výrazy, vymalujeme a vystavíme ve třídě.
Ostatní slova si zopakujeme už jen ústně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
slavný umělecfamous artist ikona zvuk
stínovatshade ikona zvuk
portréta portrait painting ikona zvuk
malíř, malířia painter, painters ikona zvuk
zápěstía wrist, wrists ikona zvuk
prsa (ženská)breasts ikona zvuk
kotník, kotníkyankle, ankles ikona zvuk
břichostomach ikona zvuk
vlasyhair ikona zvuk
loketelbow ikona zvuk
zádaback ikona zvuk
kloubjoint ikona zvuk
figurativní malbaa figural painting ikona zvuk