logo

Africká zvířata

I. - úvodní informace
Název:
Africká zvířata
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Samostatně pracovat na svojí výtvarné práci [Diskuse nad hotovými výtvarnými dílky]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s další slovní zásobou k danému tématu [Správná reakce žáků na dané anglické výrazy - soutěž]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivace - čtení příběhu z knihy "Kimuri" od J. a Z. Vágnerových
  • Vysvětlení úkolu a techniky práce
  • Samostatná práce žáků
Učební pomůcky:
výkresy, suché pastely, papírové kapesníčky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Vysvětlení úkolu dnešní hodiny, postup práce, technika práce - ukázky zvířat
Hlavní část
Po motivačním cvičení si každý z žáků vybere jedno ze zvířat, které bude kreslit. Žáci říkají česky a poté i anglicky, co budou kreslit. Jako opora jim slouží karty s anglickými větami i s překladem. Během hodiny učitel se žáky anglická slovní spojení stále opakuje, aby se žákům dokonale vžila.
Závěr
Na závěr pro zopakování anglických vět si učitel se žáky zahraje hru s nakreslenými zvířaty - žáci se postaví např. k obrázku hrocha, slona... - potom pantomimicky předvádí u daného obrázku - kreslím geparda...atd. Po zhodnocení výtvorů a celé hodiny následuje úklid třídy, konec hodiny, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
africká zvířataanimals of Africa ikona zvuk
Pracujeme na projektu Afrika.We are working on the Africa project. ikona zvuk
Kreslíme africká zvířata.We are drawing African animals. ikona zvuk poznamka
Kreslíme žirafu.We are drawing a giraffe. ikona zvuk poznamka
Kreslím hrocha.I am drawing a hippo. ikona zvuk poznamka
Kreslíme slony.We are drawing elephants. ikona zvuk poznamka
Kreslím geparda.I am drawing a cheetah. ikona zvuk poznamka
Kreslíme zebry.We are drawing zebras. ikona zvuk poznamka
Kreslím lvy.I am drawing lions. ikona zvuk poznamka
pastelpastel ikona zvuk
suché pastelydry pastels ikona zvuk
AfrikaAfrica ikona zvuk