logo

Textilní obraz

I. - úvodní informace
Název:
Textilní obraz
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žáci pracují s nepoddajným materiálem, snaží se o dokonalou práci, kombinují materiála a barvy [Žáci lepí, stříhají, snaží se pracovat přesně a pečlivě, snaží se dokonalou barevnou kompozici]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznamují se s novými slovíčky, zárověň reagují na slovíčka, která používali na předchozích hodinách [Slovíčka si zapisují do svého notýsku, na dotaz vyučují opakují v průběhu celé hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce, ukázka prací, názorná ukázka, individuální pomoc vyučující
Učební pomůcky:
Odstřižky látek, nůžky, lepidlo, tužka

Popis hodiny
Úvod
Přivítání, pozdrav a prezence dvojjazyčně
Zadání úkolu - povídání o podzimu, krajině, propojení s čekým jazykem - slohový útvar líčení.
Hlavní část
Práce na zadaném úkolu - výuka probíhá v češtině. Žáci si nakreslí podzimní krajinu, rozvrhnou si jednotlivé části - pro každý díl si veyberou ústřižek látky. Celý obraz nebudou vybarvovat barvami, ale polepovat barevnými látkami. Vytvoří tak textilní koláž.
Zápis nových slovíček - slovíčka mají na tabuli, s vyučující si je projdou, přečtou a přeříkají. Poté si je zapíší do deníčků, které si vyráběli na jedné z předchozích hodin.
Závěr
Úklid učebny a pomůcek - reagují na povely končíme, ukliď si pomůcky
Hodnocení práce
Ověřování slovíček - doplnění kresby krajiny o slovíčka k tématu
Kontrola zápisu do notýsku
Rozloučení česky i anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kolážcollage ikona zvuk
textiltextile ikona zvuk poznamka
lepidloglue ikona zvuk
rybník, rybníkya pond, ponds ikona zvuk
podzimautumn ikona zvuk
Končíme.We're finishing. ikona zvuk poznamka
textilní kolážtextile collage ikona zvuk
lesforest ikona zvuk
stromtree ikona zvuk
barvy podzimucolours of autumn ikona zvuk
jehličnatý strom, jehličnaté stromyconiferous tree, coniferous trees ikona zvuk
listnatý stromdeciduous tree ikona zvuk
látkatextile ikona zvuk
polní cestaa fieldpath ikona zvuk
krajinaa landscape ikona zvuk
Končíme, budeme uklízet!Let' finish and tidy up! ikona zvuk
kopechill ikona zvuk
textilní obraztextile picture ikona zvuk