logo

Moje maminka

I. - úvodní informace
Název:
Moje maminka
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zdeňka Nechvátalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 16
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Umět vyjádřit svůj výtvarný záměr [Poznávání maminek navzájem podle přinesených fotografií]
Jazykové cíle a ověření:
  • Dát možnost žákům seznámit se s dalšími angl. slovy a slovními spojeními, které se týkají tématu hodiny [Správná reakce na angl. slova ve spojení s obr. materiálem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Motivační rozhovor o mamince
  • Popis portrétu - ukázka
  • Vlastní práce žáků
Učební pomůcky:
výkresy, uhly, hadříky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - anglicky, česky
Prezence
Seznámení s činností v následujících chvílích.
Hlavní část
Po motivační chvilce - rozhovoru o maminkách, učitel dětem vysvětlí pravidla kresby portrétu. Přitom jim dá možnost seznámit se s dalšími anglickými pojmy, které se týkají tématu práce , na které se žáci podílí. K tomuto mají možnost zrakové opory ve formě velkého portrétu maminky - na tabuli - s anglickými popiskami částí obličeje. Po vysvětlení práce následuje samostatná činnost žáků - kresba portrétu uhlem.
Závěr
Na zopakování anglických pojmů si žáci spolu s učitelem zahrají PH "ukaž oko..." - v anglickém jazyce, tak si procvičí i zopakují všechny nové pojmy. Následuje zhodnocení vlastní práce a práce ostatních, úklid pomůcek, třídy, rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kresba maminkya drawing of your mum ikona zvuk
Kreslíme potrét maminky.We are painting a portrait of our mums. ikona zvuk
Má dlouhé vlasy.She has long hair. ikona zvuk
Má světlé vlasy.She has fair hair. ikona zvuk
Má tmavé vlasy.She has dark hair. ikona zvuk
Má černé oči.She has black eyes. ikona zvuk
Má zelené oči.She has green eyes. ikona zvuk
Má modré oči.She has blue eyes. ikona zvuk
Má malé oči.She has small eyes. ikona zvuk
Má malý nos.She has a small nose. ikona zvuk
Má velká ústa.She has a big mouth. ikona zvuk
Má malá ústa.She has a small mouth. ikona zvuk