logo

Paul Gauguin - puzzle

I. - úvodní informace
Název:
Paul Gauguin - puzzle
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Skupinová práce třídy [Žáci pracují na své části kompozice, na závěr se práce spojí a prověří, zda pracovali všichni přesně a pečlivě]
  • Seznámení s uměleckým směrem IX. století [Postimpresionismus - představitelé a díla]
Jazykové cíle a ověření:
  • Zadávat povely v anglickém jazyce [Žáci reagují na anglické výrazy, popř. překládají]
  • Nová slovíčka k tématu [Spojení kartiček s českými a anglickými výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Názorná ukázka, skupinová práce
Učební pomůcky:
Předloha, papír, tužky, pastely

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav - prezence - Hello! Who is absent?
Seznámení s tématem dnešní hodiny - umělecký směr, představitelé, znaky postimpresionismu
Zadání práce - puzzle obraz - společná práce pro celou třídu
Hlavní část
Vypracování úkolu - každý žák dostane část černobílé kopie obrazu Paula Gauguina. Tento malý kousek kopie zvětší v poměru na výkres A3, přebývající část ustřihnou a na zbytek výkresu zvětšují svůj dílek. Důležitá je spolupráce se spolužáky, kteří mají sousední dílek. Vybarvují pastelkami.
Povely s anglickým překladem vidí žáci na vstupních dveřích do třídy, kam se mohou jít kdykoliv podívat.
Ostatní termíny obdrží na černobílé kopii - mají tak před očima kopírovanou část i nová slovíčka.
Závěr
Spojení jednotlivých částí - zhodnocení skupinové práce
Závěrečné zopakování slovíček - spojení kartiček na učitelském stole

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
obrázek, obrázkya picture / pictures ikona zvuk
netlačit tak moc na tužkunot press the pencil that hard ikona zvuk
předlohamodel ikona zvuk
Použij barevné pastelky.Use coloured pencils. ikona zvuk
kresba lidské postavya drawing of a human body ikona zvuk
Připrav si tužku.Prepare a pencil. ikona zvuk
barevné pastelkycoloured pencils ikona zvuk
Ořež si tužku.Sharpen the pencil ikona zvuk
společná práceteam work ikona zvuk
zvětšeninaenlargement ikona zvuk poznamka
reprodukce obrazupicture reproduction ikona zvuk
kresba pastelkamicoloured-pencil drawing ikona zvuk
Předkreslíme si obraz tužkou.Sketch the picture with a pencil. ikona zvuk
barevná kresbacolor drawing ikona zvuk