logo

Objekt z pet lahví

I. - úvodní informace
Název:
Objekt z pet lahví
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Environmentální výchova. [Vytvoření objektu z pet lahví.]
  • Vztah člověka k prostředí. [Diskuse o životním stylu a vlivu člověka na životní prostředí.]
  • Vliv životních podmínek a životního stylu na zdraví. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tematu životní prostředí a umění. [Ústní opakování během výuky. Doplňování kartotéky slovíček.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Práce ve skupinkách, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Pet lahve, igelitové sáčky, nůžky, řezáky, lepidla.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence. Materiály k diskusi, která je vedena v českém jazyce najdeme na:
http://www.nazeleno.cz/bydleni/odpady-1/trideni-plastu-v-cr-se-recykluje-60-pet-lahvi.aspx
http://www.veronica.cz/?id=12&i=361
apod. stránky
Nová slova si promítneme na obrazovce, učitel je přečte a žáci po něm opakují.
Hlavní část
Studenti pracují ve skupinkách a vytváří objekt z pet lahví (např. jako je v ukázce Babylonskou věž), nebo ostrovy v oceánech, plastovou planetu a jiné.
K novým anglickým slovům se průběžně během hodiny vracíme. Při práci používají studenti nůžky, řezáky, lepidla, vedou diskusi.
Závěr
Každá skupinka představí svůj objekt a vysvětlí svůj záměr. Úklid třídy. Učitel rozdá krátký test ve formě křížovky na nová anglická slova. Závěr.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
oceán, oceányan ocean, oceans ikona zvuk
produkce plastůplastic production ikona zvuk
znečištění oceánůpollution of oceans ikona zvuk
nápad, nápadyan idea, ideas ikona zvuk
polystyrenpolystyrene ikona zvuk
životní prostředíenvironment ikona zvuk
recyklace plastůplastic recycling ikona zvuk
igelitový sáčekplastic bag ikona zvuk
Vytvoř objekt z plastových odpadků.Create an object from plastic rubbish. ikona zvuk
životní prostředí kolem násthe environment around us ikona zvuk
tajenka (křížovky)crossword clue ikona zvuk
plastové lahveplastic bottles ikona zvuk