logo

Video ve výtvarné výchově

I. - úvodní informace
Název:
Video ve výtvarné výchově
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Základy dějin umění, tradiční i moderní směry. [Vytváří si kritéria pro hodnocení, hledisko subjektivní, sociální, historické. Uvědomuje si umělecké a kulturní hodnoty.]
  • Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu film a výtvarné umění. [Ústní opakování nových slov po shlédnutí filmu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Promítání filmu z DVD přes dataprojektor na plátno v učebně.
Učební pomůcky:
Dataprojektor, plátno, CD s filmem, notebook, audiotechnika.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, nová slova napíšeme na tabuli. V této hodině si promítneme film o významném malíři.
(Existuje spousta filmů, které si můžeme koupit např. Rembrandt, Jackson Pollock, Frida Kahlo,
Gustav Klimt, Modigliani, Caravaggio a další).
Vhodné je jistě pustit film v původním znění s českými titulky.
Hlavní část
Vidoprojekce - úvod k filmu probíhá v českém jazyce. Výtvarná výchova se učí ve dvojhodinových blocích. Pokud pojedeme přes přestávku zbývá nám na konci max 5 min., ve kterých můžeme slova z tabule zopakovat.
Závěr
V příští hodině Vv se ke slovům k filmu vrátíme a zopakujeme si je.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
životlife ikona zvuk
příběhstory ikona zvuk
malíř, malířia painter, painters ikona zvuk
zvuksound ikona zvuk
rušitdisturb ikona zvuk
sledovatwatch ikona zvuk
filmové představenífilm performance ikona zvuk
filmfilm ikona zvuk
Stal se světově proslulým malířem.He became a world-famous artist. ikona zvuk
dataprojektordata projector ikona zvuk
Propoj notebook s dataprojektorem.Connect the notebook to the data projector. ikona zvuk
životopisy slavných lidíbiographies of famous people ikona zvuk
filmová postavaa film character ikona zvuk
herecactor ikona zvuk