logo

Profesní zátiší

I. - úvodní informace
Název:
Profesní zátiší
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zátiší - práce s kompozicí [Konzultace s vyučující, porovnání výsledků své práce se spolužáky]
  • Beseda na téma moje povolání [Žáci pohovoří o tom, jakou školu si vybrali a proč.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Pojmenování užitých pomůcek [Při úklidu na požádání odevzdají dle anglických pokynů vyučující barvy a pomůcky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Popisky na pomůckách na regále - celoročně
  • Barevné skvrny s názvem barvy ve třídě - celoročně
Učební pomůcky:
Temperové barvy, štětce, palety, hadr, výkresy, kelímek na vodu, draperie na zátiší, kýbl na vodu, lopatka a smetáček - úklidové pomůcky

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav - prezence dvojjazyčně: Hello! Dobrý den. Who is absent? Kdo chybí?
Seznámení s úkolem - beseda na téma volba povolání

Hlavní část
Práce na úkolu- žáci malují podle naaranžovaného zátiší, pracují samostatně.
Pomůcky na regále jsou označeny popiskami s anglickými výrazy. Všechna tato slovíčka si na úvod žáci nahlas s vyučující přeříkají. Během hodiny vyučující prochází třídou a opakuje povely k práci česky i anglicky.
Závěr
Na závěr hodiny doplní obrázek o anglické výrazy.
Úklid učebny - povely dvojjazyčně.
Rozloučení a přání hezkého dne česky i anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
lopatkatrowel ikona zvuk poznamka
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
zátišístill-life ikona zvuk
plochý štěteca flat brush ikona zvuk
Namíchej si hustou temperu.Mix a thick tempera paint. ikona zvuk
Začněte pracovat.Start working. ikona zvuk
podložka dřevěnáwooden pad ikona zvuk
Tempera je krycí barva.Tempera is a cover paint. ikona zvuk
hadrcloth ikona zvuk
malířská paletapalette ikona zvuk
Použijeme tempery.Let¨s use tempera. ikona zvuk
Předkresli si zátiší tužkou.Pre-draw the still life in pencil. ikona zvuk
smetáčekbrush ikona zvuk
kýblpail ikona zvuk
Umyjte si lavici.Wash your desks. ikona zvuk