logo

Sníh a moje snová krajina

I. - úvodní informace
Název:
Sníh a moje snová krajina
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Studené barevné odstíny. [Kombinace barev, jejich vzájemné působení.]
  • Malba temperovými barvami, práce se šablonami. [Možnosti míchání barev pomocí barevného spektra.]
  • Míchání nových odstínů. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Paleta barev, přeměty používané k malbě, základní slovní zásoba ve Vv [Ústní opakování během hodiny, na konci bloku 3 hodin výtvarné výchovy opakování pomocí kartiček z kartotéky výrazů.]
  • Téma zima. Možnost doplnit barevné odstíny - viz příloha. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedním učitele.
  • Dialog se studenty.
Učební pomůcky:
Papír, tempery, štětce, nůžky, vlastní šablony z kartonu, molitanový váleček.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do hodiny pozdrav anglicky i česky.
Prezence.
Napsat téma práce a datum na tabuli.
Anglická slovíčka napíši na tabuli, barvy promítnu na obrazovce. (viz příloha)
Hlavní část
Vytvoření podkladů pro zimní kompozici, vyuka probíhá v češtině. Barvy nazýváme anglicky.
Než nám podklady uschnou, budeme připravovat šablony z kartonu.
Práce s kartonem, řezání a stříhání šablon. Pojmenováváme předměty, se kterými pracujeme v anglickém jazyce.
Závěr
Opakování slovíček, znovu si řekneme všechny studené barevné odstíny, předměty se kterými jsme pracovali. Po přestávce budeme pokračovat v práci na našich výkresech.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
papírpaper ikona zvuk
sluncethe Sun ikona zvuk
stříbrnásilver ikona zvuk
kartoncardboard ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
šedágrey ikona zvuk
řezák na papírpaper cutter ikona zvuk
sníhsnow ikona zvuk
modráblue ikona zvuk
žlutáyellow ikona zvuk
zimawinter ikona zvuk
ledice ikona zvuk
Jakou barvu má sníh?What colour is snow? ikona zvuk
rampouchicicle ikona zvuk