logo

Pour feliciter, přání do nového roku

I. - úvodní informace
Název:
Pour feliciter, přání do nového roku
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Přání PF, vlastní interpretace na hudební motiv. [Výtvarné vyjádření technikou linorytu.]
  • Grafické techniky , tisk z výšky, linoryt. [Diskuse nad vlastní tvorbou i tvorbou ostatních.]
  • [Rozeslání PF rodičům, kantorům a přátelům školy.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu grafika, práce v grafické dílně. [Přiřazení anglických termínů k jednotlivým používaným předmětům a materiálům.]
  • Obecné výrazy, které souvisí s touto prací. Hudební nástroje. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce pod vedením učitele.
  • Návrhy, vytvoření matrice, rytí.
Učební pomůcky:
Tužka, papír, obrázky hudebních nástrojů, linoleum, rydla na linoryt,váleček, barvy na linoryt, lis.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav,
úvod do hodiny.
Diskuse se studenty na téma přání do nového roku, význam posílání PF. Diskuse probíhá česky.
Předměty, se kterými budeme pracovat označím anglickými výrazy a napíši je na tabuli.
Připojím i obecné výrazy a názvy hudebních nástrojů, podle kterých budeme matrici rýt.
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu česky, studenti pracují samostatně na své PF, názvy předmětů a nástrojů v anglickém jazyce si během práce několikrát zopakujeme. Slovíčka (ne věty), které budeme ještě ve výtvarné výchově potřebovat (např. z oblasti grafiky, neboť mám v plánu se studenty dělat ještě dřevoryt na jaře) napíšeme na kartičky do naší kartotéky. Kartotéka je postupně tvořena z odstřižků papírů cca 10 x 7 cm. Na jedné straně je anglický a na druhé straně český výraz. Zapisujeme výrazy, které bude potřeba opakováním upevnit. Kdykoli je pak můžeme z krabice vytáhnout a osvěžit si je. (Mohou být rozdělana tematicky do oddílů, např. svázaných gumičkou).


Závěr
Není možné stihnout návrhy, rytí a tisk za jednu hodinu. Slovní zásobu lze doplňovat i z jiných příprav na téma grafika v dalších hodinách práce na PF. Při práci v grafické dílně (nebo i při jednoduchém tisku lžící v normální třídě) není prostor pro jiné ověření slovní zásoby než ústní formou. Na závěr hodiny si tedy slovíčka vždy ještě jednou zopakujeme ústně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
klavírpiano ikona zvuk
kytaraguitar ikona zvuk
příčná flétnaflute ikona zvuk
housleviolin ikona zvuk
strunastring ikona zvuk
nakreslit na tabulidraw on the blackboard ikona zvuk
linoleumlinoleum ikona zvuk
Pracujeme zásadně směrem od sebe!We always work in the direction away from ourselves! ikona zvuk
grafický lisgraphic press ikona zvuk
Vyrývej směrem od sebe.Carve away from yourselves. ikona zvuk
rydlostylus ikona zvuk
nákressketch / drawing ikona zvuk
saxofonsaxophone ikona zvuk