logo

Kopírování obrazu

I. - úvodní informace
Název:
Kopírování obrazu
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • co nejpřesněji ztvárnit předlohu [konfrontace s předlohou]
Jazykové cíle a ověření:
  • anglicky pojmenovat pomůcky [ústní ověření]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prohlížení obrázků
  • výběr předlohy
  • pozorování předlohy
Učební pomůcky:
předloha - obraz známého umělce, temperové i akvarelové barvy, štětce, výkres, kelímek, hadřík, tužka. podložka

Popis hodiny
Úvod
Přivítání a organizační záležitosti česky i anglicky - kdo chybí, jaké je dnešní datum
Námět hodiny česky i anglicky - kopírování obrazu
Prohlížení obrazů
Výběr předlohy
Anglické názvy barev - viz.příloha COLOUR.doc
Anglické názvy pomůcek - viz.příloha POMŮCKY 3.doc
Hlavní část
Vlastní práce - české i anglické pokyny - předkreslení obrazu tužkou, práce s temperovými i akvarelovými barvami, míchej barvy, pracuj pečlivěji
Individuální pomoc
Anglické odpovědi na česky kladené otázky - jakou barvou maluješ, čím kreslíš, čím maluješ,jaké barvy používáš, do čeho utíráš štětec
Závěr
Úklid pracovního místa - anglické pokyny - ukliď si místo, ukliď pomůcky, temperové barvy, akvarelové barvy, štětec, kelímek, hadřík,podložka - ověření jazykového cíle
Hodnocení práce - konfrontace s předlohou, pochvala - ověření obsahového cíle
Opakování anglických výrazů použitých v hodině - malovat, kreslit,kopírovat obraz,

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
konturacontour ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
předlohamodel ikona zvuk
kelímek na vodua water tub ikona zvuk
temperové barvytempera paints ikona zvuk
malíř, malířia painter, painters ikona zvuk
výběrchoice/selection ikona zvuk
míchat barvymix colours ikona zvuk
Pracuj pečlivěji.Work more carefully. ikona zvuk
malovatpaint ikona zvuk
Ukliď si své místo.Tidy your place. ikona zvuk
Ukliď pomůcky.Tidy the things. ikona zvuk
Svůj výběr zdůvodni.Explain your choice. ikona zvuk
štětec, štětcea paintbrush, paintbrushes ikona zvuk
Předkreslíme si obraz tužkou.Sketch the picture with a pencil. ikona zvuk
akvarelwatercolour ikona zvuk
kopírovat obrazcopy a picture ikona zvuk
hadříka small piece of cloth ikona zvuk