logo

Ptáci - papírová mozaika

I. - úvodní informace
Název:
Ptáci - papírová mozaika
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Pavlína Majerová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout sestavit celek z drobných částí [vizuální kontrola]
Jazykové cíle a ověření:
  • pojmenovat anglicky jednotlivé fáze práce [ústní ověření]
  • anglicky pojmenovat pomůcky [přiřazování anglických názvů k předmětům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • pozorování předlohy
  • práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
barevné časopisy, lepidlo, tužka, nůžky, výkres

Popis hodiny
Úvod
anglické přivítání a organizační záležitosti - dobrý den, kdo chybí, datum
název hodiny - česky i anglicky - ptáci - mozaika
prohlížení hotové práce - viz.příloha STH75726.JPG,$R8TT077.JPG
příprava materiálu - české i anglické pokyny - nastříhej papír, malý kousek, stejný tvar
pojmenování pomůcek anglicky - časopis, nůžky, lepidlo, tužka, výkres - viz. příloha POMŮCKY 11.doc
popis jednotlivých fází práce - česky i anglicky - předkreslit obraz tužkou,tvar ptáka, lepit kousky, lepit pozadí obrázku,přilep papír na toto místo, opatrně přitiskni papír
Hlavní část
vlastní práce
individuální pomoc - čeké i anglické pokyny - oprav si tvar, stříhej malé kousky, stejný tvar
děti pracují ve dvojicích - rozvoj spolupráce, týmová práce
opravuji chyby, chválím dobrou práci

Závěr
úklid pracovního místa - děti uklízejí a anglicky nazývají pomůcky - ověření jazykového cíle
hodnocení prací - porovnání práce s předlohou - ověření obsahového cíle
děti anglicky popisují jednotlivé fáze práce - nastříhat papír, předkreslit obraz tužkou,tvar ptáka, lepit kousky, lepit pozadí obrázku - ověření jazykového cíle

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
časopisymagazines ikona zvuk
lepidloglue ikona zvuk
nůžkyscissors ikona zvuk
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
Nastříhej papíry.Cut the paper. ikona zvuk
tvarshape ikona zvuk
mozaikamosaic ikona zvuk
Jaké je dnes datum?What is the date today? ikona zvuk
Předkreslíme si obraz tužkou.Sketch the picture with a pencil. ikona zvuk
Opatrně přitiskni na papír.Press it carefully against the paper. ikona zvuk
Pracuj pečlivě.Work carefully. ikona zvuk
pozadí obrázkupicture background ikona zvuk
Nalep papír na toto místo.Stick the paper on this place. ikona zvuk