logo

Linoryt - tisk

I. - úvodní informace
Název:
Linoryt - tisk
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Jana Ševčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 14
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit se a zvládnout správně novou grafickou techniku [Žák tiskne z matrice na papír]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáka s novými anglickými slovíčky k tématu [Žák správně opakuje povely v anglickém jazyce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Názorná ukázka, samostaná práce, individuální pomoc vyučující, ukázky prací
Učební pomůcky:
Podložka, staré noviny, váleček na linoryt, grafický lis, olejové barvy, špachtle

Popis hodiny
Úvod
Přivítání - pozdrav: Hello! Sit down, please.
Prezence: Who is absent?
Seznámení s úkolem - práce navazuje na hodinu přípravy matrice, žáci tedy už mají základní povědomí o této technice. Mají již vyřezanou a nachystanou předlohu k tisku.
Hlavní část
Tisk - žáci postupně přistupují ke grafickému lisu, připravují si výkresy a matrice k tisku. Učí se pracovat s olejovými barvami, grafickým lisem. Hotové tisky odkládají na sušáky ve třídě.
Seznámení s novými slovíčky - nová slovíčka vidí na obrázcích na magnetické tabuli, nejprve si je vyslechnou od vyučující, poté je nahlas zopakují. Ve volné chvíli si dva z obrázků s pomůckami nakreslí, doplní je anglickým překladem a českým popisem. Hotové obrázky si pověsí v učebně výtvarné výchovy na nástěnku s pracemi žáků.
Závěr
Úklid učebny a pomůcek
Závěrečné shrnutí hodiny - zda se práce vydařila, byla náročná či je tato technika zaujala. Znalost slovíček si vyučující ověří na závěr hodiny. Zahrají si tzv. zamrzlíka. Vyučující řekne slovíčko česky, děti pohotově překládají. Kdo řekne slovíčko první, může odcházet.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
špachtlepalette knife ikona zvuk poznamka
linorytlinocut ikona zvuk
plastová podložkaplastic mat ikona zvuk
tiskařský lis na linorytlinocut printing press ikona zvuk
válečekroller ikona zvuk
Na tisk použijeme olejové barvy.We are going to use oil paints for the printing. ikona zvuk
vodawater ikona zvuk
terpentýnturpentine ikona zvuk
olejové barvyoil paint ikona zvuk
staré novinyold newspapers ikona zvuk
Rozmíchej barvu.Mix the colour. ikona zvuk
Umyj si ruce.Wash your hands. ikona zvuk