logo

Plastika, práce s hlínou II

I. - úvodní informace
Název:
Plastika, práce s hlínou II
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vizuálně obrazné vyjádření – prostorové. [Zvládá rozvržení tvaru, objemu v materiálu.]
  • Zachycení proměny tvaru, experimentování s tvarem. [Uplatňuje znalosti z práce s keramickou hlínou k osobitému výtvarnému vyjádření.,]
Jazykové cíle a ověření:
  • Doplnění slovní zásoby k tématu, navázání na slovní zásobu z přípravy "Plastika, práce s hlínou I." [Slovní opakování během práce v dílně. ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Hlína, nástroje na modelování, podložka,
voda, igelity.

Popis hodiny
Úvod
Práce pokračuje pod vedením učitele v českém jazyce.
Slova z minulé hodiny ústně zopakujeme a smažeme z tabule. Vyučující napíše nová slova na tabuli. Společně si je přečteme.
Hlavní část
Samostatná práce, hodina probíhá v českém jazyce. Studenti dokončují svoje plastiky pod vedením učitele. Během práce si zopakujeme nová slova, která jsou napsána na tabuli. Předměty v keramické dílně máme již označené anglickými názvy. Nedokončené práce navlhčíme a zabalíme do igelitů, aby nevyschly a uložíme je na police v dílně. Během práce studentů připraví učitel na tabuli nákres křížovky, který budou studenti na konci hodiny doplňovat.


Závěr
Úklid třídy, doplnění křížovky na tabuli.
Plastiky se mohou po uschnutí a výpalu glazovat. Hodina výtvarné výchovy, která je zaměřena na práci s glazurami je popsána v přípravě Keramický andílek II. (glazování po výpalu).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zářivka, zářivkya fluorescent lamp, fluorescent lamps ikona zvuk
modelovatmodel ikona zvuk
zabalit dílo do vlhké látky a igelituwrap the piece of work in a damp cloth and plastic ikona zvuk
vymodelovat jednotlivé částiform the individual parts ikona zvuk
igelitový sáčekplastic bag ikona zvuk
délkalength ikona zvuk
šířkawidth ikona zvuk
opravitcorrect ikona zvuk
malýsmall ikona zvuk
velkýbig/large ikona zvuk
zničit si něcoto destroy something ikona zvuk
slepitstick ikona zvuk