logo

Kompozice z rukou

I. - úvodní informace
Název:
Kompozice z rukou
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Výrazové možnosti linie, tvar, objem, plocha a prostor. [Seznamuje se s technikami kresby, zvládá rozvržení linie, tvaru, objemu v ploše. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k okruhu kresba lidské ruky. Obecné výrazy. [Kreslený test k doplnění (viz příloha) + ústní opakování během hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce, diskuse na tvorbou vlastní i ostatních.
Učební pomůcky:
Vlastní ruce, tužka, pastelky, voskovky, výkresy A3.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky, prezence.
Vysvětlení úkolu česky. Nová slova si napíšeme buď na tabuli, nebo je promítnu na obrazovce ve třídě (příloha - slovíčka).
Hlavní část
Samostatná práce probíhá v českém jazyce. Studenti si obkreslí svoje ruce, překreslují je přes sebe, vytváří si kompozici z rukou. Nově vzniklé tvary, které vzniknou křížením prstů přes sebe následně vybarvují podle své fantazie barvami, vkreslují různé ornamenty, ozdoby, vymýšlí různé šrafury a struktury. Během práce se vrátíme k novým slovíčkům a zopakujeme si je. Blok výtvarné výchovy trvá 90 min. Slova si proto zopakujeme i v druhé části - tj. po přestávce, kdy budeme v práci pokračovat.
Závěr
Úklid třídy. Hodnocení prací. Učitel rozdá připravený kreslený test - viz příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
kompozicecomposition ikona zvuk
malovat ornamentypaint ornaments ikona zvuk
fantazieimagination ikona zvuk
dokončitfinish ikona zvuk
palecthumb ikona zvuk
ruka, rucea hand, hands ikona zvuk
ukazováčekindex finger ikona zvuk
prostředníčekmiddle finger ikona zvuk
prsteníčekring finger ikona zvuk
malíčeklittle finger ikona zvuk
nehetnail ikona zvuk
dokreslit kresbufinish the drawing ikona zvuk
prstenring ikona zvuk
dokreslitfinish drawing ikona zvuk
dokreslit podle vlastní fantaziefinish the drawing using your own imagination ikona zvuk