logo

Plastika, práce s hlínou I

I. - úvodní informace
Název:
Plastika, práce s hlínou I
Předmět:
Výtvarná výchova
Autor:
Zuzana Pazdírková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vizuálně obrazné vyjádření – prostorové. Práce s kermickou hlínou. [Rozpoznává specifičnosti různých vizuálně obrazných znakových systémů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba k tématu hlína, keramika, práce v keramické dílně. [Vytvoření nových kartiček s dvojjazyčnými termíny, ústní opakování v průběhu hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Samostatná práce v keramické dílně pod vedením učitele.
Učební pomůcky:
Keramická hlína, špachtle, nožíky, podložky, voda, obrázky pro inspiraci.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav. Prezence.
Vysvětlení a zadání probíhá v českém jazyce. Téma hodiny "Afrika".
Nová slova napíšeme anglicky na tabuli. Nahlas si je všichni přeříkáme.
Hlavní část
Samostatná práce podle pokynů učitele probíhá v českém jazyce.
Vyučující rozmístí nová anglická slovíčka na příslušné předměty a místy v keramické dílně.
Studenti pracují v keramické dílně s hlínou, používají předměty, které si pojmenujeme anglickými termíny. Protože pracujeme s mokrým materiálem v keremické dílně,můžeme si slovíčka opakovat pouze ústně. Kartičky s anglickými výrazy napíšeme na začátku hodiny a rozmístíme je po třídě tak, aby byly dobře čitelné. Zústanou tam umístěné celý rok, takže si je studenti mohou vždy znovu přečíst.
Závěr
Na závěr hodiny si slovíčka ústně zopakujeme. Po přestávce budeme pokračovat v práci s hlínou - (navazuje příprava Plastika, práce s hlínou II. kde si doplníme další slovíčka k tématu a na konci budeme opakovat všechna slovíčka celku krátkým testem.) Pokud se vytváří větší objekt, je nutné práce zabalit do igelitů a pokračovat v práci i další týden. Detailní popis viz příprava Plastika, práce s hlínou II.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
keramická hlínaceramic clay ikona zvuk
špachtlepalette knife ikona zvuk poznamka
hnístmould ikona zvuk
keramická pecceramic kiln ikona zvuk
modelovatmodel ikona zvuk
podložkamat ikona zvuk
uválet válečekroll a roll ikona zvuk
plastikasculpture ikona zvuk
sochař, sochařia sculptor, sculptors ikona zvuk
socha, sochya statue, statues ikona zvuk
podložka dřevěnáwooden pad ikona zvuk